Följ Flyg

med

Flygföljaren

Rättsligt meddelande

Allmänt

Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd för personuppgifter (länk: http://ec.europa.eu/info/legal-notice_sv).

Integritet

Användningen av vår webbsida är i regel möjligt utan att du behöver ange några personuppgifter. När det gäller insamlandet av personuppgifter på våra sidor (t.ex. namn, adress eller e-postadresser), sker detta så långt som möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett komplett skydd av uppgifter mot obehörig åtkomst av tredje part är omöjligt.

Användningen av kontaktuppgifter, som offentliggjorts på grund av juridisk skyldighet, av tredje part för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial förbjuds härmed uttryckligen. Operatören av webbsidorna förbehåller uttryckligen rätten till rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklaminformation såsom spam e-post.

Friskrivningsklausul

Den information som tillhandahålls på denna webbplats är endast i informationssyfte och är inte avsedd att spridas till någon person eller enhet i någon annan jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller annan författning. Användaren av denna webbplats är ensamt ansvarig för att göra en egen oberoende bedömning av innehållet i den information som tillhandahålls på denna webbplats.

Kakor (Cookies)

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och spara personliga inställningar. Det finns två typer av kakor. En sessionkaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida och försvinner när man stänger webbläsaren. En varaktig kaka lagras i besökarens dator tills den tas bort av användaren.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Stänga av kakor

Vill du inte acceptera kakor kan webbläsaren ställas in så att den automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Användning av Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att inkludera reklam från Google Inc. (”Google”). Google AdSense använder så kallade ”Cookies”, små textfiler som lagras på din dator som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbfyrar eller Web Beacons (osynliga bilder). Med hjälp av dessa webbfyrar, kan informationen som exempelvis besökartrafiken på dessa webbplatser utvärderas.

Informationen som genereras av cookies och webbsignaler beträffande användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av annonsformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan vidarebefordras av Google till Googles avtalspartners. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter som lagrats om dig.

Du kan neka till användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare men vi vill påpeka att du då inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google hanterar uppgifter om dig på det sätt som beskrivs ovan samt för de syften som beskrivs ovan.

Sekretesspolicy för användning av Facebook plugins (Like-knapp)

På denna webbplats finns inbyggda plugins från det sociala nätverket Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA). Facebook-plugins känner du igen genom Facebook-logotypen eller ”Like-knappen” (”Gilla”) på vår webbsida. En översikt över Facebook-plugins kan hittas här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du besöker våra webbsidor, genererar pluginet en direkt koppling mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får därmed information om att du har besökt vår webbplats via din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ”Gilla” -knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka till innehållet på våra webbsidor på din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela ditt besök på vår webbsida till deras användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av webbplatserna inte känner till innehållet i de överförda uppgifterna samt dess användning via Facebook. Mer information hittar du i Facebooks sekretesspolicy på http://facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook kan tilldela dina besök på våra webbsidor till ditt Facebook-användarkonto ska du logga ut från ditt Facebook-konto.

Sekretesspolicy beträffande användning av Google+1

Insamling och spridning av information: Med hjälp av Google+1-knappen kan du publicera information över hela världen. Via Google +1 knappen kan du och andra användare få personligt innehåll från Google och våra samarbetspartners. Google lagrar den information som du har angett för ett innehåll +1, samt information om webbsidan som du visade när du klickade på +1. Din +1 kan läggas in som hänvisning tillsammans med ditt profilnamn och bild i Googles tjänster, som exempelvis i sökresultaten eller i din Google-profil i eller någon annanstans på webbplatser och annonser på Internet. Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig profil i Google som måste innehålla minst det valda namn för profilen. Detta namn används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn som du använder när du delar innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil i kan visas för användare som känner till din e-postadress eller annan identifierande information om dig.

Användning av den registrerade informationen: Utöver ovanstående ändamål kommer den information du lämnar att användas i enlighet med gällande Googles sekretesspolicy. Google kan eventuellt offentliggöra sammanfattande statistik över användarens +1-aktiviteter och vidarebefordrar det till användare och partners, som exempelvis förlag, annonsörer eller länkade webbplatser.

Sekretesspolicy för användning av Twitter

På våra webbsidor har funktioner av tjänsten Twitter integrerats. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Re-Tweet” kopplas webbsidorna som du besöker till ditt Twitter-konto och detta tillkännages till andra användare. Härvid överförs även data till Twitter. Vi påpekar att vi som leverantör av webbplatserna inte känner till innehållet i de överförda uppgifterna samt dess användning via Twitter. Mer information hittar du i Twitters sekretesspolicy på http://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar hos Twitter i kontoinställningarna på http://twitter.com/account/settings.